ส่งพัสดุกับเรา

เริ่มต้นส่งกับ DHL ง่ายๆวันนี้ 5 ขั้นตอน

  • สำหรับผู้มีบัญชีสมาชิก DHL
  • สำหรับผู้ที่ไม่มีบัญชีสมาชิก DHL
PREPARE YOUR SHIPMENTS
01
OPEN AN ACCOUNT WITH
DHL EXPRESS
OPEN AN ACCOUNT WITH DHL EXPRESS
ลงทะเบียนเพื่อเปิดบัญชีสมาชิกกับดีเอชแอล เอ๊กซ์เพรส
อ่านเพิ่มเติม

เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก Click

E-SHIPPING SOLUTIONS
02
PREPARE YOUR
SHIPMENT
PREPARE YOUR SHIPMENT
จัดเตรียมพัสดุที่ต้องการจัดส่ง
อ่านเพิ่มเติม
» เลือกบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมกับพัสดุของคุณ อ่านคำแนะนำเพิ่มเติมได้ที่นี่
» เตรียมเอกสารต่างๆ ที่จำเป็น ได้แก่ ใบนำส่งสินค้า ใบแจ้งรายละเอียดสินค้า (Invoice) และเอกสารทางศุลกากรที่จำเป็น
HOW TO PAY AND WEIGH
03
PICK UP
SERVICE
PICK UP SERVICE
นัดรับพัสดุ
อ่านเพิ่มเติม

คุณสามารถนัดรับพัสดุผ่าน 2 ช่องทางหลัก

» ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าสัมพันธ์ที่เบอร์ 02-345- 5000
» หรือนัดรับพัสดุผ่านช่องทางออนไลน์ที่ mydhl.com หรือ iexpressbydhl.com
TRACK AND TRACE
04
TRACK AND
TRACE
TRACK AND TRACE
ติดตามสถานะพัสดุ
อ่านเพิ่มเติม

คุณสามารถติดตามสถานะพัสดุได้หลังจากที่เจ้าหน้าที่เข้าไปรับพัสดุ ผ่าน 4 ช่องทาง

o ออนไลน์: www.dhl.co.th/th/express/tracking
o อีเมล: [email protected]
o โทรศัพท์: 02-345- 5000
o SMS: +44 7720 33 4
PAY FOR SHIPPING
05
PAY FOR
SHIPPING
PAY FOR SHIPPING
ชำระค่าขนส่ง
อ่านเพิ่มเติม

ดีเอชแอลคำนวณอัตราค่าบริการตามน้ำหนักจริงเทียบกับน้ำหนักตามปริมาตร โดยจะอ้างอิงอย่างใดอย่างหนึ่งที่มากกว่า โดยคุณสามารถเลือกชำระค่าขนส่งได้ 4 ช่องทาง

» ตัดบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ
» ใช้แบบฟอร์มการชำระเงินของบริษัทที่แนบมาพร้อมกับใบแจ้งค่าบริการ / ใบกำกับภาษี
» โอนเงินค่าบริการออนไลน์ด้วยระบบ Mobile Banking
» ส่งเช็คขีดคร่อม สั่งจ่าย “บริษัท ดีเอชแอล เอ๊กซ์เพรส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด” ทางไปรษณีย์โดยใช้ซองเอกสารที่แนบมา ไม่มีค่าใช้จ่าย