ข่าวสาร รายละเอียด

ดีเอชแอล ร่วมกับกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ช่วยเหลือชุมชนและพัฒนาเยาวชนผ่านโครงการ 'ต้นกล้า' ในหนองคายและภูเก็ต

ดีเอชแอล ร่วมกับกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ช่วยเหลือชุมชนและพัฒนาเยาวชนผ่านโครงการ 'ต้นกล้า' ในหนองคายและภูเก็ต
อัพเดทล่าสุด : 21/05/2018 - 10:06:28

ดีเอชแอล ผู้ให้บริการลอจิสติกส์ชั้นนำของโลก สานต่อความมุ่งมั่นในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น ส่งเสริมการอบรมอาชีพ และสร้างโอกาสในการจ้างงานระดับประเทศ ผ่านกิจกรรม “ต้นกล้าออนเดอะโก” ซึ่งเป็นโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มความสามารถในการจ้างงานแก่เยาวชนมากกว่า 100 คน จากมูลนิธิเด็กโสสะฯ ทั่วประเทศ

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “ต้นกล้าออนเดอะโก” ที่จัดขึ้นในจังหวัดหนองคายและภูเก็ตเมื่อไม่นานมานี้ เป็นการร่วมมือกันระหว่างภาครัฐและเอกชน โดยดีเอชแอลได้จัดกิจกรรมต่างๆ ภายในโครงการร่วมกับตัวแทนจากกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ภายใต้การดูแลจากกระทรวงพาณิชย์

ทั้งนี้ พนักงานของดีเอชแอลและข้าราชการจากกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ได้ร่วมแรงร่วมใจกันทำหน้าที่เป็นผู้เชี่ยวชาญที่คอยให้คำแนะนำและแนะแนวทางการจ้างงานและอาชีพ ในโครงการฝึกอบรมด้านการศึกษา รวมทั้งจัดกิจกรรมเสริมความสนุกให้กับเด็กและเยาวชนจากมูลนิธิเด็กโสสะฯ และยังร่วมแบ่งปันประสบการณ์และความเชี่ยวชาญทางอาชีพ ภายใต้โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “ต้นกล้าออนเดอะโก”

โครงการดังกล่าว ที่ได้รับความร่วมมือจากทั้ง 4 หน่วยธุรกิจของกลุ่มบริษัทดอยช์ โพสต์ ดีเอชแอลในประเทศไทย ซึ่งรวมถึง ดีเอชแอล เอ๊กซ์เพรส, ดีเอชแอล ซัพพลายเชน, ดีเอชแอล โกลบอล ฟอร์เวิร์ดดิ้ง และดีเอชแอล อีคอมเมิร์ซ เป็นการต่อยอดจากโครงการ GoTeach ของกลุ่มบริษัทดอยช์ โพสต์ ดีเอชแอล ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาเพื่อโอกาสในการจ้างงานให้กับเด็กและเยาวชน เพื่อให้พวกเขาเตรียมพร้อมสู่โลกของการทำงานได้ในอนาคต ทั้งนี้ ดีเอชแอลมีความมุ่งมั่นที่จะช่วยเหลือเยาวชนที่มาจากพื้นฐานด้านเศรษฐกิจและการศึกษาที่แตกต่างกัน เพื่อพัฒนาทักษะอันเป็นประโยชน์ต่อความก้าวหน้าทางอาชีพแก่พวกเขาเหล่านั้นได้ในอนาคต

ชนัญญารักษ์ เพ็ชร์รัตน์ กรรมการผู้จัดการ ดีเอชแอล เอ๊กซ์เพรส ประเทศไทยกล่าวว่า "พันธมิตรระหว่างดีเอชแอลและกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศนั้นช่วยสนับสนุนการเรียนรู้แก่เยาวชนในมูลนิธิเด็กโสสะฯเป็นอย่างดี เนื่องจากเยาวชนเหล่านั้นจะได้เรียนรู้จากผู้สอนที่มีความสามารถ และเป็นที่ปรึกษาด้านอาชีพที่มีประสบการณ์โดยตรง นับเป็นเรื่องที่ดีที่ได้เห็นเยาวชนได้รับประโยชน์จากโครงการอบรมอาชีพที่เราจัดขึ้น และสามารถนำไปต่อยอดในการลงทุนเปิดกิจการเป็นของตนเองหรือทำงานในองค์กรชั้นนำตามที่พวกเขาสนใจในอนาคต"

เกียรติชัย พิตรปรีชา กรรมการผู้จัดการ ดีเอชแอล อีคอมเมิร์ซ ประเทศไทย กล่าวเสริมว่า "จากความร่วมมือระหว่างดีเอชแอลและทางมูลนิธิเด็กโสสะฯ เราได้ร่วมกันสร้างที่พักพิงที่เต็มไปด้วยความรักและการดูแลเอาใจใส่ให้กับเด็กและเยาวชนเหล่านี้ พร้อมกระตุ้นและเสริมสร้างความมั่นใจให้กับพวกเขา ให้สามารถพัฒนาด้านอาชีพต่างๆผ่านโครงการที่เราจัดขึ้น นับเป็นก้าวสำคัญสำหรับเจ้าของกิจการรุ่นใหม่ เพราะพวกเขาจะได้เรียนรู้ที่จะเป็นประชากรที่ดี ที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เป็นผู้ใหญ่และมีความรับผิดชอบต่อสังคมในอนาคต"

กลุ่มบริษัท ดอยช์ โพสต์ ดีเอชแอลสร้างความร่วมมือระดับสากลกับองค์กรเอส โอ เอส สากลที่มีการดำเนินงานอยู่ทั่วโลก ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2553 เพื่อเป็นการมอบโอกาสที่ดีในด้านการศึกษา ให้กับเยาวชนอายุระหว่าง 15 ถึง 25 ปี อาทิ การประกอบอาชีพ ช่องทางการหารายได้ที่มั่นคงและเป็นอิสระ รวมถึงปลูกฝังให้มีจุดมุ่งหมายในการดำเนินชีวิต นอกเหนือจากโครงการ GoTeach ของดีเอชแอลนั้น 

ทางบริษัทยังได้ให้ความสำคัญกับโครงการอื่นๆ เช่น GoGreen ที่เป็นโครงการเพื่อการรณรงค์รักษาสิ่งแวดล้อม และ GoHelp ซึ่งเป็นโครงการเยียวยาและป้องกันเกี่ยวกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ เป็นต้น

มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ได้ดำเนินการช่วยเหลือเด็กไทยที่ขาดบิดา มารดา ไร้ญาติมิตรตั้งแต่ปี พ.ศ. 2514 ซึ่งเด็กจะมีโอกาสได้เป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวอีกครั้ง 

โดยได้รับความรัก ความอบอุ่นจากแม่โสสะ ได้รับการศึกษาสูงสุดตามความสามารถ ปัจจุบันมูลนิธิเด็กโสสะฯ ให้การเลี้ยงดูเด็กๆ จำนวน 700 คน  ในหมู่บ้านเด็ก 5 แห่งทั่วประเทศ ได้แก่ หมู่บ้านเด็ก

โสสะบางปู สมุทรปราการ, หมู่บ้านเด็กโสสะหาดใหญ่ สงขลา, หมู่บ้านเด็กโสสะหนองคาย, หมู่บ้านเด็กโสสะเชียงราย และหมู่บ้านเด็กโสสะภูเก็ต โดยมีเด็กที่ได้รับการเลี้ยงดูจากครอบครัวโสสะ จนเติบโตเป็นผู้ใหญ่ออกไปประกอบชีพเลี้ยงดูตนเองและอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุขกว่า 500 คน


ข่าวสาร

ดีเอชแอล เอ๊กซ์เพรส ส่งเสริมการค้าในภูมิภาค เปิดศูนย์กระจายสินค้าเอเชียใต้แห่งใหม่มูลค่า 85 ล้านยูโร
HOT NEWS
ดีเอชแอล เอ๊กซ์เพรส ส่งเสริมการค้าในภูมิภาค เปิดศูนย์กระจายสินค้าเอเชียใต้แห่งใหม่มูลค่า 85 ล้านยูโร
อ่านต่อ
อัพเดทล่าสุด : 11/05/2018 - 07:35:51
DHL Express ประกาศความร่วมมือที่ยิ่งใหญ่ที่สุดด้านการใช้พลังงานเชื้อเพลิงการบินอย่างยั่งยืน
DHL Express ประกาศความร่วมมือที่ยิ่งใหญ่ที่สุดด้านการใช้พลังงานเชื้อเพลิงการบินอย่างยั่งยืน
Tags Box