ข่าวสาร รายละเอียด

ดีเอชแอล นำพนักงานและอาสาสมัครร่วมกิจกรรม GoGreen ทำความดีเพื่อสังคม ในวันดีเอชแอลอาสาประจำปี 2559

ดีเอชแอล นำพนักงานและอาสาสมัครร่วมกิจกรรม GoGreen ทำความดีเพื่อสังคม ในวันดีเอชแอลอาสาประจำปี 2559
อัพเดทล่าสุด : 21/05/2018 - 09:35:04

อาสาสมัครจากดีเอชแอล ประเทศไทยกว่า 400 คน จับมือกับกรมป่าไม้ในโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนในจังหวัดชลบุรี

กรุงเทพฯ 3 พฤศจิกายน 2559 - ดีเอชแอล ผู้ให้บริการลอจิสติกส์ชั้นนำของโลก แสดงเจตจำนงในการร่วมมือกับชุมชนท้องถิ่นในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ โดยมีพนักงานของบริษัทร่วมจัดกิจกรรมวันดีเอชแอลอาสาประจำปี 2559 ดีเอชแอล ประเทศไทย เป็นส่วนหนึ่งของ กลุ่มบริษัทดอยช์ โพสต์ ดีเอชแอล ผู้ให้บริการด้านลอจิสติกส์และขนส่งชั้นนำของโลก ร่วมแสดงความมุ่งมั่นในการปกป้องสิ่งแวดล้อมโดยมีพนักงานบริษัทกว่า 400 คนร่วมกิจกรรมในงานวันดีเอชแอลอาสา ซึ่งเป็นโครงการระดับโลกที่สนับสนุนการพัฒนาเชิงบวกให้กับชุมชนท้องถิ่นที่ดีเอชแอลดำเนินธุรกิจอยู่ และเพื่อเป็นการส่งเสริมให้พนักงานทุกคนของบริษัทมีส่วนร่วมในกิจกรรมอาสาสมัคร

พนักงานจากสี่หน่วยธุรกิจของดีเอชแอลในประเทศไทย ได้แก่ ดีเอชแอล เอ๊กซ์เพรส ดีเอชแอล ซัพพลายเชน ดีเอชแอล โกลบอล ฟอร์เวิร์ดดิ้ง และดีเอชแอล อีคอมเมิร์ซ ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้นับพันต้นในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติบางละมุง จังหวัดชลบุรี ซึ่งอาสาสมัครจากดีเอชแอลได้ช่วยกันเพาะเมล็ดพันธุ์ไม้และดูแลเป็นเวลาร่วม 3 เดือน ก่อนที่จะนำต้นไม้เหล่านั้นมามอบให้กับกรมป่าไม้ ในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ความร่วมมือครั้งนี้ ถือเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมของดีเอชแอลในประเทศไทย ภายใต้ชื่อโครงการปลูกป่า 'ต้นกล้า' โดยมีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมจิตอาสาและการร่วมใจกันในหมู่พนักงานขององค์กร เพื่อช่วยกันทำสิ่งดี ๆ ให้กับชุมชนในประเทศไทย

ชนัญญารักษ์ เพ็ชร์รัตน์ กรรมการผู้จัดการ ดีเอชแอล เอ๊กซ์เพรส ประเทศไทย กล่าวว่า "การคุ้มครองและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องที่ดีเอชแอล ประเทศไทย ให้ความสำคัญอย่างมาก โดยสะท้อนออกมาให้เห็นในทุกกิจกรรมและการทำงานที่ทุกหน่วยงานของดีเอชแอลแสดงออกมาโดยตลอด เรามีความภูมิใจที่เห็นความทุ่มเทและเอาใจใส่อย่างจริงจังของอาสาสมัครทุกคนภายใต้โครงการปลูกป่า 'ต้นกล้า' ที่ได้รับการสนับสนุนจากกรมป่าไม้"

วันดีเอชแอลอาสาเริ่มขึ้นในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเมื่อปีพ.ศ. 2551 และขยายไปยังสหรัฐอเมริกา ตะวันออกกลาง แอฟริกาและยุโรปอย่างรวดเร็ว โครงการนี้สะท้อนให้เห็นถึงความสำเร็จของความร่วมมือกันของพนักงานในบริษัท และได้กลายมาเป็นโครงการระดับโลกของกลุ่มบริษัทดอยช์ โพสต์

ดีเอชแอลมานับตั้งแต่ปีพ.ศ. 2556 เป็นต้นมา ทั้งนี้ ในปีพ.ศ. 2558 พนักงานดีเอชแอลกว่า 110,000 คน ได้ร่วมกิจกรรมในวันจิตอาสาโลกกว่า 2,700 กิจกรรมทั่วโลก

เควิน เบอร์เรล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ดีเอชแอล ซัพพลายเชน ประเทศไทย ฟิลิปปินส์ และเวียดนาม กล่าวว่า "แม้วันดีเอชแอลอาสาจะเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์ในเดือนกันยายนเป็นประจำของทุกปี แต่เรามีความยินดีที่สามารถขยายความร่วมมือของพนักงานและจัดกิจกรรมได้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น จนกลายเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นตลอดทั้งปี วันดีเอชแอลอาสาช่วยกระตุ้นการมีจิตอาสาและสร้างความมีส่วนร่วมในหมู่พนักงาน เพื่อสร้างความแตกต่างที่ยั่งยืนให้แก่ชุมชนที่ดีเอชแอลดำเนินธุรกิจอยู่ในประเทศไทย”

โธมัส ทีเบอร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ดีเอชแอล โกลบอล ฟอร์เวิร์ดดิ้ง ภูมิภาคอาเซียนและเอเชียใต้ กล่าวเสริมว่า “ความมุ่งมั่นของเราต่อโครงการ GoGreen เป็นเสมือนการวางรูปแบบการทำงาน ที่มีเป้าหมายช่วยลดผลกระทบจากการดำเนินธุรกิจที่มีต่อสิ่งแวดล้อม ในขณะเดียวกันยังสามารถมอบการบริการด้านลอจิสติกส์อย่างยั่งยืน ให้กับลูกค้าของเราอีกด้วย"

ภายในปีพ.ศ. 2563 กลุ่มบริษัทดอยช์ โพสต์ ดีเอชแอลตั้งเป้าพัฒนามาตรการลดการใช้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งครอบคลุมถึงบริษัทคู่ค้าของดีเอชแอล ให้ได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 30 เมื่อเทียบกับค่าปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนปีพ.ศ. 2550 โดยในปีพ.ศ. 2558 กลุ่มบริษัทได้พัฒนาประสิทธิภาพการลดปริมาณก๊าซคาร์บอนได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 25 เมื่อเทียบกับปีพ.ศ. 2550

เกียรติชัย พิตรปรีชา กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดีเอชแอล อีคอมเมิร์ซ ประเทศไทย กล่าวเสริมว่า "กิจกรรมเพื่อสังคมนั้นมีความสำคัญอย่างมากสำหรับการเติบโตในฐานะผู้นำในตลาดอุตสาหกรรมลอจิสติกส์ ซึ่งดีเอชแอลยังคงสนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องผ่านวันดีเอชแอลอาสา เพื่อให้พนักงานของเราได้มีส่วนร่วมในการได้สร้างความเปลี่ยนแปลงที่ดีให้เกิดกับทรัพยากรธรรมชาติในประเทศไทย”

สำหรับวันดีเอชแอลอาสาในปี 2559 บริษัทในเครือของกลุ่มบริษัทดอยช์ โพสต์ ดีเอชแอลทั่วโลกได้ร่วมกันทำโครงการช่วยเหลือสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนต่าง ๆ ทั้งนี้ โครงการวันดีเอชแอลอาสา เป็นโครงการที่ให้การสนับสนุนภายใต้แนวคิดหลัก 3 ประการในด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร ได้แก่ GoGreen (ปกป้องสิ่งแวดล้อม) GoHelp (การให้บริการด้านลอจิสติกส์เพื่อบรรเทาสาธารณภัย) และ GoTech (การพัฒนาโอกาสทางการศึกษาและการทำงานของเยาวชน)


ข่าวสาร

ดีเอชแอล เอ๊กซ์เพรส ส่งเสริมการค้าในภูมิภาค เปิดศูนย์กระจายสินค้าเอเชียใต้แห่งใหม่มูลค่า 85 ล้านยูโร
HOT NEWS
ดีเอชแอล เอ๊กซ์เพรส ส่งเสริมการค้าในภูมิภาค เปิดศูนย์กระจายสินค้าเอเชียใต้แห่งใหม่มูลค่า 85 ล้านยูโร
อ่านต่อ
อัพเดทล่าสุด : 11/05/2018 - 07:35:51
ดีเอชแอล เอ๊กซ์เพรสประเทศไทยย้ายที่ทำการสำนักงานใหญ่
ดีเอชแอล เอ๊กซ์เพรสประเทศไทยย้ายที่ทำการสำนักงานใหญ่
ผลสำรวจดัชนีการเชื่อมต่อระหว่างประเทศโดย DHL เผยโลกาภิวัตน์ยังคงฟื้นตัว แม้อยู่ท่ามกลางวิกฤตโควิด-19
ผลสำรวจดัชนีการเชื่อมต่อระหว่างประเทศโดย DHL เผยโลกาภิวัตน์ยังคงฟื้นตัว แม้อยู่ท่ามกลางวิกฤตโควิด-19
Tags Box