บทความน่าสนใจ

Tags : transit time


การปรับเวลาการขนส่งชั่วคราว และการจัดการการขนส่งของคุณ

การปรับเวลาการขนส่งชั่วคราว และการจัดการการขนส่งของคุณ

ความท้าทายที่ยากจะคาดการณ์ได้ อันเป็นผลจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค โควิด-19 ทั่วโลก ประกอบกับการบังคับใช้สถานการณ์ฉุกเฉินในประเทศไทยตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม ถึง 30 เมษายน 2563 สายการบินพาณิชย์ส่วนใหญ่ได้ยกเลิกเที่ยวบินระหว่างประเทศ ทำให้พื้นที่ในการขนส่งสินค้าทางอากาศลดลงอย่างมีนัยสำคัญ ระบบโลจิสติกส์ระหว่างประเทศของประเทศไทย และประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกจึงได้รับผลกระทบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้  
อัพเดทล่าสุด : 15/05/2020 - 18:42:23

อ่านเพิ่มเติม