บทความน่าสนใจ

Tags : social media


รู้เขารู้เรา...เข้าถึงผู้บริโภคก่อนบุกตลาดแดนมังกร

รู้เขารู้เรา...เข้าถึงผู้บริโภคก่อนบุกตลาดแดนมังกร

ทุกวันนี้ผู้ประกอบการมากมายหลากหลายแบรนด์ มีความคิดที่จะขยายตลาดเข้าสู่ประเทศจีน เพราะเป็นตลาดใหญ่ มีประชากรมากถึงหนึ่งพันล้านคน แต่การรุกคืบเข้าสู่ประเทศจีน ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายสักเท่าไหร่นัก เนื่องจากข้อจำกัดในการใช้ Social Media ที่ไม่เหมือนกับประเทศไทยอย่างเรา รู้เขา           ประเทศจีนมีผู้ใช้อินเทอร์เน็ตมากกว่า 50% จากประชากรหนึ่งพันล้านคน และมีคนจีนมาท่องเที่ยวยังประเทศไทยถึง 8.7 ล้านคน โดยในปี 2016 ที่ผ่านมา มีคนจีนที่ใช้อินเทอร์เน็ตถึง 731 ล้านคน และ 90% ใช้ผ่านมือถือ แบ่งเป็นหญิงและชาย 52% และ 48% ตามลำดับ ช่วงอายุส่วนใหญ่อยู่ที่ 10-39 ปี คิดเป็น 74% ของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตทั้งหมด ระยะเวลาการใช้งานอินเทอร์เน็ตต่อคน เท่ากับ 26 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ โ...
อัพเดทล่าสุด : 14/07/2023 - 14:18:17

อ่านเพิ่มเติม