บทความน่าสนใจ

Tags : emergency situation surcharge


แจ้งค่าธรรมเนียมพิเศษ ในสถานการณ์ฉุกเฉิน

แจ้งค่าธรรมเนียมพิเศษ ในสถานการณ์ฉุกเฉิน

จากสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19  ทั่วโลกในปัจจุบัน ดีเอชแอล เอ๊กซ์เพรส ยังคงมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานเพื่อรักษามาตรฐานการให้บริการขนส่งสินค้าที่เชื่อถือได้ให้แก่ท่าน และลูกค้าของท่าน ทางบริษัทฯ กำลังดำเนินงานตามแผนเพื่อความต่อเนื่องทางธุรกิจ เฝ้าระวัง และตอบสนองต่อสถานการณ์ในพื้นที่อย่างใกล้ชิด โด...
อัพเดทล่าสุด : 15/05/2020 - 18:39:28

อ่านเพิ่มเติม