บทความน่าสนใจ

Tags : ค่าธรรมเนียมพิเศษ


การปรับอัตราค่าธรรมเนียมพิเศษในสถานการณ์ฉุกเฉิน (ESS) - มีผลบังคับใช้ 24 พฤษภาคม 2563

การปรับอัตราค่าธรรมเนียมพิเศษในสถานการณ์ฉุกเฉิน (ESS) - มีผลบังคับใช้ 24 พฤษภาคม 2563

เนื่องจากผลกระทบโดยตรงจากวิกฤตการณ์ โควิด - 19 ที่เกิดขึ้นกับอุตสาหกรรมการบินทั่วโลก และเพื่อช่วยให้ ดีเอชแอล เอ๊กซ์เพรส ส่งมอบบริการขนส่งระหว่างประเทศที่เชื่อถือได้ และมีคุณภาพสูง ให้แก่ท่าน และลูกค้าของท่าน บริษัทฯ จึงได้เรียกเก็บ ค่าธรรมเนียม...
อัพเดทล่าสุด : 11/05/2020 - 12:05:50

อ่านเพิ่มเติม
แจ้งค่าธรรมเนียมพิเศษ ในสถานการณ์ฉุกเฉิน

แจ้งค่าธรรมเนียมพิเศษ ในสถานการณ์ฉุกเฉิน

จากสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19  ทั่วโลกในปัจจุบัน ดีเอชแอล เอ๊กซ์เพรส ยังคงมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานเพื่อรักษามาตรฐานการให้บริการขนส่งสินค้าที่เชื่อถือได้ให้แก่ท่าน และลูกค้าของท่าน ทางบริษัทฯ กำลังดำเนินงานตามแผนเพื่อความต่อเนื่องทางธุรกิจ เฝ้าระวัง และตอบสนองต่อสถานการณ์ในพื้นที่อย่างใกล้ชิด โด...
อัพเดทล่าสุด : 15/05/2020 - 18:39:28

อ่านเพิ่มเติม