บทความน่าสนใจ

Tags : ค่าธรรมเนียมพิเศษ


(อัปเดตล่าสุด) อัตราค่าธรรมเนียมสถานการณ์ฉุกเฉิน (ESS) | มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 24 สิงหาคม 2563

(อัปเดตล่าสุด) อัตราค่าธรรมเนียมสถานการณ์ฉุกเฉิน (ESS) | มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 24 สิงหาคม 2563

เนื่องจากผลกระทบโดยตรงจากวิกฤตการณ์โควิด - 19 ที่เกิดขึ้นกับอุตสาหกรรมการบินทั่วโลก และเพื่อช่วยให้ดีเอชแอล เอ๊กซ์เพรส ส่งมอบบริการขนส่งระหว่างประเทศที่เชื่อถือได้ และมีคุณภาพสูง ให้แก่ท่าน และลูกค้าของท่าน บริษัทฯ จึงได้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมสถานการณ์ฉุกเฉิน (ESS) เป็นการชั่วคราว เริ่มตั้งแต่ต้นเดือนเมษายนที่ผ่านมา นับตั้งแต่เริ่มมีการระบาดใหญ่ทั่วโลก ทีมงานของเราได้ปรับตัว และปรับเปลี่ยนการดำเนินงานของเครือข่ายทั่วโลกของเราเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด และกฎระเบียบ ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องของความสามารถในการบรรทุกสินค้า และความต้องการขนส่งสินค้า   การปรับอัตราค่าธรรมเนียมสถานการณ์ฉุกเฉิน...
อัพเดทล่าสุด : 13/08/2020 - 16:37:54

อ่านเพิ่มเติม
การปรับอัตราค่าธรรมเนียมพิเศษในสถานการณ์ฉุกเฉิน (ESS) - มีผลบังคับใช้ 24 พฤษภาคม 2563

การปรับอัตราค่าธรรมเนียมพิเศษในสถานการณ์ฉุกเฉิน (ESS) - มีผลบังคับใช้ 24 พฤษภาคม 2563

เนื่องจากผลกระทบโดยตรงจากวิกฤตการณ์ โควิด - 19 ที่เกิดขึ้นกับอุตสาหกรรมการบินทั่วโลก และเพื่อช่วยให้ ดีเอชแอล เอ๊กซ์เพรส ส่งมอบบริการขนส่งระหว่างประเทศที่เชื่อถือได้ และมีคุณภาพสูง ให้แก่ท่าน และลูกค้าของท่าน บริษัทฯ จึงได้เรียกเก็บ ค่าธรรมเนียม...
อัพเดทล่าสุด : 11/05/2020 - 12:05:50

อ่านเพิ่มเติม
แจ้งค่าธรรมเนียมพิเศษ ในสถานการณ์ฉุกเฉิน

แจ้งค่าธรรมเนียมพิเศษ ในสถานการณ์ฉุกเฉิน

จากสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19  ทั่วโลกในปัจจุบัน ดีเอชแอล เอ๊กซ์เพรส ยังคงมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานเพื่อรักษามาตรฐานการให้บริการขนส่งสินค้าที่เชื่อถือได้ให้แก่ท่าน และลูกค้าของท่าน ทางบริษัทฯ กำลังดำเนินงานตามแผนเพื่อความต่อเนื่องทางธุรกิจ เฝ้าระวัง และตอบสนองต่อสถานการณ์ในพื้นที่อย่างใกล้ชิด โด...
อัพเดทล่าสุด : 15/05/2020 - 18:39:28

อ่านเพิ่มเติม